Header JL Consult Nieuwsbrief

Stad Gent: Het Starterscontract

Ben je een Gentse starter of herstarter en minder dan 2 jaar voltijds actief? Of maak je binnenkort de sprong naar het ondernemerschap? Boost je kansen, informeer je over het starterscontract van de Stad Gent en maak gebruik van onze premie tot 5.000 euro voor investeringen, cursussen of professioneel advies.

Tot 5.000 euro premie

Met het starterscontract kan je tot 40% van je investeringen in de onderneming, kosten voor professioneel advies en begeleiding of inschrijvingsgelden van cursussen en opleidingen recupereren tot een maximale tussenkomst van 5.000 euro. De voorbije jaren konden 605 ondernemers al profiteren van deze dienst. Wil je zelf zo’n premie? Wij kunnen jou hiermee helpen.

Voorwaarden

Starters:

 • Je bent een startende ondernemer of een beoefenaar van een vrij of intellectueel dienstverlenend beroep.
 • Je bent sinds minder dan 2 jaar onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Je onderneming is gevestigd in Gent.

Herstarters:

 • Je hebt je onderneming minstens 1 jaar onderbroken.
 • Je bent sinds minder dan 2 jaar opnieuw onderworpen aan het sociaal statuut van zelfstandigen in hoofdberoep.
 • Je onderneming is gevestigd in Gent.

Met het contract verplicht je je ertoe om

 • een beroep te doen op professioneel advies gedurende 3 jaar.
 • engagementen voor cursussen te respecteren.
 • de zelfstandige activiteit minstens gedurende een ononderbroken periode van 3 jaar uit te oefenen.
 • de Stad Gent de nodige verantwoordingsstukken te bezorgen.

Bedrag

In het kader van het starterscontract kan je voor de volgende investeringen 40% van je uitgaven recupereren:

 • inschrijvings- en cursusgelden voor opleidingen voor ondernemingsdoeleinden
 • honoraria en kosten van professioneel advies en begeleiding (zoals bijvoorbeeld van je boekhoudkantoor)
 • investeringen in de onderneming

De maximale totale tussenkomst bedraagt 5.000 euro, inclusief BTW.

Procedure

Aanvraag

De subsidieaanvraag gebeurt aan de hand van het online webformulier van Stad Gent. Idealiter heb je de nodige bewijsstukken in elektronische, respectievelijk papieren versie al bij de hand.

Uiteraard kunnen wij deze formaliteiten ook in orde brengen voor jou. Contacteer ons dan via info@jlconsult.be 

Bron